ما که هستیم

آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران مجموعه‌ای است با هدف یافتن و رفع خلاء های صنعت نساجی و پوشاک که فعالیت خود را با فعالیت‌های آموزشی مختلف در حوزه طراحی لباس آغاز کرده است. جهت توسعه مجموعه، سه فاز ۱- دپارتمان آموزش، ۲- دپارتمان کارورزی، ۳- دپارتمان جشنواره سالانه در نظر گرفته شده است.

کار ما

آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران با اقداماتی که در جهت نیازسنجی در صنعت نساجی انجام داده است، توسط دپارتمان‌های آموزش و کارورزی، نیروهایی را متناسب با آن نیازها تربیت می‌کند.

اهداف ما

لذا از این طریق بین صنعت و جامعه مد، ارتباط برقرار می‌کند و سعی دارد که خلاء صنعت را با پر کردن فاصله بین صنعت نساجی و صنعت مد در ایران، پر کند. همچنین جشنواره سالیانه فرصتی برای ارائه چالش‌های صنعت نساجی و همچنین صنعت مد است، که توسط دانش آموختگان حل می‌شود. لذا استراتژی مورد نظر را در خدمت شرکتهای مختلف قرار می‌گیرد.

321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره