آکادمی مد و طراحی پوشاک هیبا

دوره های حضوری و غیرحضوری

طراحی مقدماتی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
31
3,900,000 - 3,900,000 تومان

دوخت شلوار مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
0
1,500,000 - 1,500,000 تومان

طراحی لباس عروس مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
7
5,900,000 - 5,900,000 تومان

دوخت لباس عروس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
8,000,000 - 8,000,000 تومان

ژورنال شناسی تخصصی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
5,900,000 - 5,900,000 تومان

تزئینات لباس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
4,000,000 - 4,000,000 تومان

نازک دوزی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
10
3,900,000 - 3,900,000 تومان
5
7,000,000 - 7,000,000 تومان

ضخیم دوزی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
5,900,000 - 5,900,000 تومان

نازک دوزی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
13
5,900,000 - 5,900,000 تومان

طراحی مقدماتی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
39
6,000,000 - 6,000,000 تومان

دوخت لباس شب و مجلسی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
8,000,000 - 8,000,000 تومان
12
2,500,000 - 2,500,000 تومان

جمینی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
2
2,500,000 - 2,500,000 تومان

نقاشی روی پارچه مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
1
1,900,000 - 1,900,000 تومان
11
2,500,000 - 2,500,000 تومان
6
2,500,000 - 2,500,000 تومان