درباره من

لیسانس کامیپوتر از دانشگاه امیرکبیر

ماموریت و بیوگرافی

مدرک لیسانس کامیپوتر از دانشگاه امیرکبیر

سابقه کار چاپ باتیک روی پارچه  و نقاشی با قلم مو روی پارچه

وآشنایی با نقاشی با سیاه قلم

تدریس نقاشی روی پارچه درمدرسه مد وطراحی لباس امیرکبیر

تدریس نقاشی روی پارچه در آموزشگاه های آزاد

تدریس نقاشی روی پارچه بصورت مجازی

تدریس نقاشی  در آموزشگاه رواق

تدریس ریاضی و کامپیوتر در دبیرستان

مهارت ها

Adobe Illustrator 100%
Adobe Xd 90%
Adobe photoshop 90%

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من