برنامه هفتگی کلاس‌های حضوری آکادمی

spring403
آکادمی مد و طراحی پوشاک هیبا

دوره های حضوری و غیرحضوری

طراحی لباس عروس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
8,690,000 - 8,690,000 تومان

طراحی مقدماتی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
67
4,290,000 - 4,290,000 تومان

دوخت شلوار مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
1
1,650,000 - 1,650,000 تومان

طراحی لباس عروس مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
10
6,600,000 - 6,600,000 تومان

تزئینات لباس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
4,900,000 - 4,900,000 تومان

نازک دوزی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
14
4,290,000 - 4,290,000 تومان
5
8,000,000 - 8,000,000 تومان

نازک دوزی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
16
6,900,000 - 6,900,000 تومان

طراحی مقدماتی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
46
7,000,000 - 7,000,000 تومان

دوخت لباس شب و مجلسی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
8,900,000 - 8,900,000 تومان
14
2,750,000 - 2,750,000 تومان

جمینی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
2
2,750,000 - 2,750,000 تومان
11
2,750,000 - 2,750,000 تومان
6
2,750,000 - 2,750,000 تومان