برنامه هفتگی ترم تابستان 1400

 

 

دروس حضوری دانشگاه علم و صنعت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
مولاژ یک 9:30-12:30
الگوساز یک 13-16
مجلسی دوزی یک 9:30-12:30
مجلسی دوزی دو 13-16
دوخت یک 9:30-12:30
نقاشی روی پارچه 13-15:30
طراحی سه 11-14
پارچه سازی 9:30-12:30

 

دروس حضوری فرهنگسرای آفتاب

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
طراحی یک 8:30-11:30
طراحی دو 12-15
دوخت یک 8:30-11:30
دوخت دو 12-15

 

دروس مجازی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
سبک شناسی یک ×
سبک شناسی دو ×
نقاشی روی پارچه ×
جمینی ×
طراحی یک ساعت 16-14
طراحی دو ساعت 16-14
دوخت یک ×
دوخت دو ×
مارولوس دیزاینر ×
کاربرد ایلاستریتور در طراحی لباس ×
کاربرد ایلاستریتور در طراحی پارچه ×
الگوساز یک ×